In Gesprek Met Elkaar Bij GGD Fryslan

Aanstelling

Ga je voor ons aan de slag? Dan krijg je een aanstelling bij Veiligheidsregio Fryslân. GGD Fryslân maakt namelijk, samen met Brandweer Fryslân, de afdeling crisisbeheersing en de afdeling bedrijfsvoering, onderdeel uit van de Veiligheidsregio Fryslân De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAR-UWO Veiligheidsregio’s . Daarnaast kennen we een aantal eigen regelingen.

Hybride werken

Even sporten in je lunchpauze, je (klein)kind van school halen of een overleg online volgen, omdat de loodgieter langskomt. Bij ons kun je hybride werken als je functie dat toelaat. Je wordt hiervoor gefaciliteerd door de Veiligheidsregio. Zo krijg je van ons een laptop en een telefoon. Ook kun je een volledige thuiswerkplek in bruikleen krijgen. Werk je een dag thuis? Dan krijg je een thuiswerkvergoeding van 3 euro. Werk je op een locatie van de Veiligheidsregio? Dan hebben we een reiskostenvergoeding voor je van 12 cent per kilometer.

Jouw salaris

Wat je gaat verdienen hangt af van je werkervaring, de zwaarte van je functie en het benodigde aantal jaren ervaring. Afhankelijk daarvan zijn functies ingedeeld in schalen met een minimum- en maximumsalaris. We bieden jou de ruimte om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Zo groei je door naar een volgende uitdaging met een bijpassend salaris.

Individueel Keuzebudget

Boven op je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een budget dat je naar eigen behoefte kunt inzetten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Sporten bij een sportschool naar keuze;
  • Het kopen van een fiets;
  • Je reiskosten woon- werkverkeer (voor zover je die niet vergoed krijgt);
  • Je studiekosten;
  • Het kopen van extra verlof.

Ook staat het je vrij het IKB uit te laten betalen in salaris. Het IKB bedraagt 18,63 % van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof

Vrije dagen en verlof

Werk je 36 uur per week? Dan heb je recht op 144 wettelijke vakantie-uren. Naast deze vakantie-uren, heb je ook recht op verschillende soorten verlof, zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Ook kun je extra verlof kopen van je Individueel Keuzebudget. Zo kun je werk en privé altijd goed met elkaar blijven combineren.

Een goed pensioen

Werken bij de overheid geeft je de zekerheid van een pensioen dat je opbouwt bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP).

Gezond werken

Wij streven als organisatie naar een gezond Fryslân. Als werkgever hechten wij een groot belang aan gezonde medewerkers. Veiligheidsregio Fryslân biedt daarom veel ondersteuning en faciliteiten om gezond te kunnen werken. Dit varieert van hulpmiddelen voor je werkplek en korting op bedrijfsfitness, tot een jaarlijkse griepprik. Ook mentale gezondheid is belangrijk. Daarom bieden we persoonlijke trainingen en coaching. Ook is er een bedrijfsmaatschappelijk werker voor een luisterend oor. Laat je gezondheid je even in de steek? Dan krijg je van ons uiteraard ook de nodige ondersteuning.

Studie en persoonlijke ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Je hebt een actieve rol in het op peil houden van je kennis en vaardigheden. Je bent daar dus zelf verantwoordelijk voor. Daar tegenover staat dat wij je graag faciliteren om je verder te ontwikkelen. Denk aan het volgen van een training, workshop of seminar. Het is ook mogelijk om je IKB-budget hiervoor te gebruiken. 

Meer informatie over leren bij GGD Fryslân